Searched for: contributor%3A%22Noppen%2C+J.P.+%28mentor%29%22
(1 - 15 of 15)
document
de Bondt, D. (author)
master thesis 2006
document
Van Poeteren, S. (author)
Venezuela does not have a main port in the region of Lake Maracaibo while the expectations of the government of Venezuela for Lake Maracaibo are high. In the current situation, there are many small ports that are positioned at different locations. The government of Venezuela would like to construct one main port in the region between The Gulf of...
master thesis 2006
document
Bosschieter, C.G. (author)
De afgelopen tien jaar is gebleken dat de rivieren in Nederland, en met name de Rijn, een afvoerregime vertonen dat verandert, en dat er regelmatig extreem lage en hoge afvoeren zijn. De meest recente extreem lage waterstanden werden geregistreerd in 2003. In 1993 en 1995 werd Nederland geconfronteerd met overstromingen wegens extreem hoge...
master thesis 2005
document
Van Geest, M.D. (author)
master thesis 2005
document
Müller, J.M. (author)
This study focuses on the consequences of sea level rise on the tidal inlet of Norderneyer Seegat, which is located in the East Frisan Wadden Sea. The Norderneyer Seegat is located between the islands of Juist and Norderney in the North and the East Frisian mainland coast in the South. The Wadden Sea landscape is mainly shaped by the tides. The...
master thesis 2004
document
Prinsen, A.F. (author)
master thesis 2004
document
Wiersma, T.E. (author)
master thesis 2004
document
Strijbis, E. (author)
Er zijn verschillende partijen die plannen hebben met betrekking tot het kustgebied bij Katwijk. De plannen hebben betrekking op de vergroting van de veiligheid van de kustverdediging, de capaciteitsvergroting van het gemaal, de ontwikkeling van een zeejachthaven en een scheepvaartpassage tussen de Noordzee en de Oude Rijn voor de...
master thesis 2003
document
Oosterwijk, E. (author)
Bremerhaven ist im Bereich der nordeuropäischen Häfen einer der wichtigsten Standorte für Automobilumschlag und gehört weltweit zu den größten Autohäfen. 2001 wurden mehr als 1,2 Mio. Fahrzeuge auf dem Autoterminal, der sich über gut 200 ha ausdehnt, umgeschlagen. Die Struktur der Stellflächen und die seewärtige Anbindung sind beim heutigen...
master thesis 2003
document
Hoekstra, D.J. (author)
master thesis 2003
document
De Geus, R.P. (author)
master thesis 2002
document
Schouten, S.P.F. (author)
Rijkswaterstaat, als grootste beheerder van civieltechnische kunstwerken, is erg actief op het gebied van het onderhoud van kunstwerken. Een specifieke groep kunstwerken op het gebied van onderhoud wordt gevormd door kunstwerken met een groot aantal gelijksoortige componenten. Voorbeelden hiervan zijn de schuiven en hydraulische cilinders van de...
master thesis 2002
document
Grippeling, K. (author)
master thesis 2002
document
Van Dillen, R.F.R. (author)
Het rapport 'Haalbaarheidsstudie naar de toepassing van een worst als tijdelijke waterkering' gaat na of een worst als nooddijk een technisch en/of economisch haalbaar alternatief is voor huidig gebruikte methoden voor tijdelijke waterkeringen. Op dit moment wordt bij dreigend hoogwater op verschillende manieren een nooddijk gebouwd. Men kiest...
master thesis 2001
document
Bogers, P. (author)
At present no computer model is available that can determine the stability of an inlet or what will happen to the stability after some adjustment of the inlet. This study has the objective to develop a simple model th at combines all major parameters in order to determine the stability of an inlet and the effects of adjustments on the stability...
master thesis 1991
Searched for: contributor%3A%22Noppen%2C+J.P.+%28mentor%29%22
(1 - 15 of 15)