Searched for: contributor%3A%22Peperkamp%2C+W.J.M.+%28mentor%29%22
(1 - 14 of 14)
document
Hendriksen, R. (author)
Parking problems in cities become more significant every day. Parking tariffs are going through the roof and parking spaces are limited. Therefore, cities are researching alternatives for parking on ground level and underground. One of these alternatives is parking underwater. One of these cities is Amsterdam. This city ranks number 5 on the...
master thesis 2011
document
Liang, J.W. (author)
In this thesis the impact of an earthquake on quay walls located at the Euromax terminal of the Port of Rotterdam is analyzed. A quay wall is a soil retaining structure where ships can moore and transfer goods. Seismic behaviour of two different types of quay walls are investigated and compared by performing a seismic analysis on the Euromax...
master thesis 2011
document
Van der Giessen, H.J. (author)
There is a growing cruise market. To accommodate the growth of cruise shipping in North-West Europe, the developers Consortium ‘Cruiseport The Hague’ wants to construct an outer harbour at Scheveningen; to this day, the harbour of Scheveningen is not able to receive today’s large cruise ships. Obviously, a cruise mooring facility has to be...
master thesis 2010
document
Koekoek, M.J. (author)
The changing climate results in increasing water problematics for the Netherlands; too much water at one moment and water shortage at another. An answer to these water problematics is water storage, which could be realised with more surface water. However, more space for water conflicts with other area-claims. Building on water is an answer to...
master thesis 2010
document
Wijdenes, T. (author)
Door de klimaatveranderingen voorziet de Deltacommissie 2008 problemen voor het Rijnmond gebied. De Maeslantkering en andere stormvloedkeringen zullen vaker moeten sluiten. Ook zullen de rivierafvoeren vaker extreme waardes aannemen. De kans dat een stormvloed samenvalt met een extreem hoge rivierafvoer neemt daarom toe. In het geval van een...
master thesis 2010
document
Tolsma, K.V. (author)
In this thesis the structural feasibility of a high-rise core composed of precast elements is studied. A core composed of precast elements differs from a cast in situ core in having connections between the precast elements. From preceding research (Falger, 2003) the stiffness reduction due to the horizontal joints and the open vertical joints...
master thesis 2010
document
Francke, L. (author)
Er is onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van voorgespannen diepwanden. Binnen enkele randvoorwaarden, blijkt het goede mogelijkheden te geven om de zettingen van de belendingen tot een minimum te beperken.
master thesis 2009
document
Van Vliet, E. (author)
In dit verslag wordt een discrete modellering gemaakt van een vlakke plaatvloer. Daarbij wordt een vereenvoudiging van het probleem gemaakt waarvan de belangrijkste vereenvoudiging bestaat uit het verwaarlozen van wringing en dwarscontractie. Verder wordt een oplossing gezocht voor star, lijnvormig ondersteunde platen, puntvormig ondersteunde...
bachelor thesis 2009
document
Van Kan, D. (author)
Problem definition The city The Hague is loosing important cultural events to other cities. This is because the current available congress centre is not good enough anymore. Introduction The architects from room for architecture made an architectural design of an underground congress centre. In this centre, different facilities are placed, like...
master thesis 2008
document
Krol, R.E.J. (author)
This study is intended to come up with potential alternatives for present crude oil storage resulting in benefits to the oil business based on developments in- and outside the storage and oil industry. In order to accomplish realistic storage alternatives, first an inventory of existing problems is drawn up. Used information is obtained from...
master thesis 2007
document
Bonte, P. (author)
master thesis 2007
document
de Rooij, G.V.P. (author)
master thesis 2006
document
Bonnes, J.M. (author)
De havens van Gent en Terneuzen zijn bereikbaar via het sluizencomplex bij Terneuzen. Dit sluizencomplex vormt de toegang voor zeeschepen naar het kanaal van Gent naar Terneuzen en de hieraan liggende havens. Het sluizencomplex bestaat uit drie sluizen, de Westsluis, de Middensluis en de Oostsluis. Door ontwikkelingen in het maritieme...
master thesis 2005
document
Falger, M.M.J. (author)
In hel afstudeeronderzoek "Geprefabriceerde betonnen stabiliteitsconstructies met open verticale voegen in metselwerkverband" is onderzocht wat het effect is van open verticale voegen in metselwerkverband op het gedrag van geprefabriceerde betonnen stabiliteitsconstructies. Hierbij is een viertal constructietypen beschouwd. Het onderzoek spitst...
master thesis 2003
Searched for: contributor%3A%22Peperkamp%2C+W.J.M.+%28mentor%29%22
(1 - 14 of 14)