Searched for: contributor:"Van Dorst, M.J. (mentor)"
(1 - 3 of 3)
document
Al Temimi, A. (author)
Asielzoekers leven in feite in de schaduw van de samenleving. Ze zijn er wel, maar wie deze mensen zijn, waar ze zijn en hoe zij leven is vaak onbekend. Het effect van de opvangfase is levensbepalend voor asielzoekers. De opgedane ervaring in de opvangfaciliteiten, hetzij positief of negatief, reflecteert zich uiteindelijk in de Nederlandse...
master thesis 2016
document
Van der Linden, K. (author)
In deze scriptie wordt de leefbaarheid in de Rotterdamse wijk Spangen onderzocht. De ruimtelijke ontwerpingrepen die het resultaat vormen van het onderzoek richten zich op de versterking van de leesbaarheid en verblijfskwaliteit en het stimuleren van sociale interactie. Door de overgang (hybride zone) tussen openbaar en privaat domein vorm te...
master thesis 2014
document
Telgt, C. (author)
Dit afstudeerproject richt zich op hoe de inrichting van de openbare ruimte de veiligheidsbeleving van bewoners, bezoekers en passanten kan verbeteren binnen een Vinex wijk. Onveiligheidbeleving en -gevoelens beperken bewoners in het gebruik van hun wijk, terwijl een wijk een plek moet zijn die men de mogelijkheid biedt om intensief met elkaar...
master thesis 2013