Searched for: contributor%3A%22Van+Hal%2C+J.D.M.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Jonathan, T.T. (author)
There are more and more smart technological solutions on the market for the Net Zero Energy Refurbishment of the current building stock. The Delft University of Technology developed a Net Zero Energy Renovation (NZER) concept as part of the Solar Decathlon Europe 2014 competition: Prêt-à-Loger. Many other NZER concepts are developed within...
master thesis 2016
document
Wijtsma, D.J. (author)
Het doel van dit onderzoek is om milieumaatregelen te vinden, die door tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de bewoners en de woningbouwcorporatie, kunnen helpen om de sociale problematiek te verminderen. Het betreft een complexe opgave met sociale- en milieu problematiek ("ongelukkige" bewoners) in sociale huisvesting met...
master thesis 2016
document
Van den Berg, D.S. (author)
master thesis 2015
document
Van Bergen Bravenboer, I. (author)
master thesis 2015
document
Alink, W. (author)
master thesis 2014
document
Dral, E.J. (author)
A research on the possibilities for a sustainable transformation of post war gallery flats in occupied state to an energy neutral building, taking in account the wishes and preferences of the existing residents. This research was followed by a design proposal for the ERA-1 complex in rotterdam.
master thesis 2014
document
Leijen, T. (author)
Een onderzoek naar de effecten van technische duurzaamheidsaspecten op de huurprijs van kantoorgebouwen
master thesis 2014
document
Galama, D.H. (author)
Over the last three years, the organisations activities have expanded along with its growth. Comparing literature to insights has led us to conclude that De Groene Zaak should increase strategic focus. By assessing core values, strengths and weaknesses, success factors for societal influence, trends and the market we developed a new...
master thesis 2014
document
Mamalougka, A. (author)
master thesis 2013
document
Van Dijk, K. (author)
Aanleiding Om de stijgende zorgkosten te beperken stimuleert de overheid marktwerking in de zorg. Als gevolg hiervan is het bouwcollege afgeschaft en is in 2012 een nieuw financieringsstelsel ingevoerd. Deze wijzigingen gaan gepaard met forse bezuinigingen in de zorgsector. Door de wijziging van financieringsstelsel worden de zorginstellingen...
master thesis 2013
document
Hoogendijk, S. (author)
Dit afstudeerrapport is gemaakt ten behoeve van het afstuderen. Het rapport vangt aan met de opzet van het afstuderen en verloopt volgens het stramien van het houden van een literatuuronderzoek, het onderzoeken van casestudies, het bepalen van de conclusies en het geven van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Onderdeel van het onderzoek was...
master thesis 2012
document
Loevendie, W.W. (author)
Dit afstudeeronderzoek gaat in op het probleem dat bij complexe stedenbouwkundige gebiedsontwikkelingen (CSG) de hogere ambities bij tegenslagen snel naar de achtergrond worden verdreven. Mijn veronderstelling is dat de oplossing ligt in de relatie tussen het gebiedsontwikkelingsproces en de competenties van de procesmanager. Het doel is dan ook...
master thesis 2012
document
Van der Werf, E.N.M. (author)
master thesis 2011
document
Kavandi, P. (author)
As pressure increases on the building industry to incorporate the principles of sustainable development into policies and activities, so too does the pressure on managing projects and the project approach. The current project approach does not effectively address the objectives of sustainable development. Furthermore the number of sustainable...
master thesis 2011
document
Mars, M.M.A. (author)
A balancing between social end financial advantages and disadvantages of sustainability measures for housing associations and their tenants for an optimal decision making.
master thesis 2011
document
Van Etten, R. (author)
Talking about sustainability means often talking about ecological and economical sustainability. In urban renewal it is mostly about social sustainability. To realise social sustainability it is necessary to understand what people drives and how this can be created, mental ownership is in this research the base for social sustainability. Mental...
master thesis 2010
document
Van Etten, R. (author)
In this graduation report a research is done about the role of sustainability in urban renewal, the focus is here not at ecological measures, but at socially sustainable. The conclusion is that to reach a social sustainable neighbourhood the focus should be at mental ownership in the public space.
master thesis 2010
document
De Schrijver, R.F.M. (author)
master thesis 2009
document
Dansen, M.A.P. (author)
Duurzaamheid is steeds vaker in het nieuws (3.1.1). Het besef dat het anders moet is aan het groeien, ook in de bouw. Echter blijft de beschikbare kennis over duurzaam ontwikkelen beperkt, vooral de proceskant blijft onderbelicht (3.2.1). De informatie die beschikbaar is, richt zich voornamelijk op technische oplossingen of financiële kosten...
master thesis 2009
document
Van Vuuren, S. (author)
master thesis 2009
Searched for: contributor%3A%22Van+Hal%2C+J.D.M.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 22)

Pages