Searched for: contributor%3A%22Zuylen%2C+H.J.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)
document
De Koning, A.P. (author)
How the physical and mental connections between the port and its surroundings can be restored by extending the regional public transport system, in order to enhance the competitive position of the Port of Rotterdam. Combined graduation thesis for the master degree of Urbanism at the faculty of Architecture and the master degree of Transport &...
master thesis 2010
document
Kusters Viale, L.A. (author)
This master-thesis analyzes the deployment of congestion protection strategies to improve the bus running time through a specific case; an intersection in the city of Boston, United States of America. At this juncture two bus routes, operated by the Massachusetts Bay Transportation Authority (the transit authority), suffer from congestion...
master thesis 2010
document
Li, Jun (author)
Optimizing traffic control for a multiple-junction road network is a difficult but important task in traffic system design. A properly designed control strategy with various control measures is effective in handling traffic flows in diverse traffic conditions. Regarding the limits and low performance of existing control system, this paper...
master thesis 2009
document
Soetens, M.C. (author)
master thesis 2008
document
Van der Meer, J. (author)
Bad air quality is an increasing problem in most European countries and also in the Netherlands. A growing awareness of the effects of bad air quality on the environment and health has put the air quality issue high on the political agenda. Road traffic is one of the major air polluters in Europe. Especially near main arteries and in dense areas...
master thesis 2007
document
Harms, H.J. (author)
master thesis 2006
document
Ter Kuile, R.J. (author)
De steeds groeiende belasting van het Nederlandse autosnelwegennet vraagt om nieuwe maatregelen en meer kennis over het rijgedrag. In het kader van het Beter Benutten zijn voorstellen gedaan voor permanent versmalde rijstroken. Maar, hoewel versmalde rijstroken al jaren worden toegepast bij wegwerkzaamheden, is er nauwelijks fundamentele kennis...
master thesis 2006
document
Li, H. (author)
Reliability is becoming a more and more important performance characteristic of road networks and transport services. Travel time reliability was found to be one of the most important factors for route choices of travelers. Drivers often complain that it is the unpredictability of travel time that they dislike most of a journey in a congested...
master thesis 2005
document
Zuurbier, F.S. (author)
The thesis presents a generic methodology able to generate optimal controlled dynamic prescriptive route guidance to be disseminated by means of variable message signs (VMS). The methodology is generic in the sense it can be used on any network topology, with any number of VMS's, for different scenario's (e.g. recurrent congestion or accidents),...
master thesis 2005
document
Louwerse, W.J.R. (author)
Binnen de sector verkeer verschuift de aandacht voor intelligente infrastructuur via intelligente voertuigen naar lntelligente Transport Systemen (ITS). Tevens verbreedt de aandacht voor het hoofdwegennet (HWN) zich naar het onderliggend wegennet (OWN). Het OWN wordt hier gedefinieerd als aile hogere orde wegen die niet tot het HWN behoren. Dit...
master thesis 2003
document
Hilderink, I. (author)
Spitsverbreding is een term die veel Nederlanders kennen. In de praktijk betekent het dat er over een steeds langere tijdsduur congestievorming plaatsvindt op het wegennet. Waar men tien jaar geleden nog om 7:00 uur kon vertrekken om ongehinderd het werk te bereiken, dient men nu al om 6:30 uur te vertrekken om dezelfde verkeerssituatie te...
master thesis 2003
document
Schoemaker, W. (author)
In verkeersnetwerken kunnen kleine verstoringen, zoals wegwerkzaamheden of een ongeval, grote gevolgen hebben. De capaciteit van de weg is verminderd en dit leidt regelmatig tot congestie, die in het ergste geval er voor zorgt dat er meerdere wegen vast komen te staan. In datanetwerken zoals het internet is er ook regelmatig enige vorm van...
master thesis 2003
document
Verhoeven, S. (author)
Files op de Nederlandse rijkswegen is een dagelijks terugkerend tafereel. Vooral in de spitsperioden ontstaat er veel congestie doordat dan de vraag naar de infrastructuur tijdelijk groter is dan de capaciteit. Bij onvoldoende buffercapaciteit voor het knelpunt kan de congestie terugslaan op andere delen van het netwerk en ontstaat geïnduceerde...
master thesis 2003
document
Van den Bos, M.D. (author)
Het programma FOSIM2 (Freeway Operations SIMulation) is een microsimulatiemodel dat de verkeersafwikkeling op Nederlandse autosnelwegen nabootst. Microsimulatie betekent dat het gedrag van ieder afzonderlijk voertuig wordt gemodelleerd. FOSIM wordt gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de verkeersafwikkeling op strengen van autosnelwegen....
master thesis 2002
document
Koorn, M.J. (author)
Een verkeersregelinstallatie wordt ontworpen voor een bepaald aanbodspatroon in het verkeer. Bij veranderingen in het aanbodspatroon zouden de instellingen van de installatie aangepast moeten worden aan de veranderde verkeerssituatie om te voorkomen dat de wachttijden voor het verkeer grater worden dan strikt noodzakelijk. Eenmaal geplaatst...
master thesis 2001
document
Korthals Altes, G. (author)
Het geven van dynamische wachttijdinformatie draagt bij aan een klantvriendelijk en modern imago. Het kan de stress van reizigers tijdens het wachten verlagen. Daarbij kan ook de vertrekdiscipline van chauffeurs toenemen waardoor de kwaliteit van de dienstuitvoering toeneemt. Wachttijd informatie kan op verschillende wijzen worden weergegeven....
master thesis 2000
document
Bosch, J. (author)
A new measure to improve the traffic performance on particular network parts of motorways during the peak periods substantially, is the 'dynamic carriageway'. This means that there are two or three lanes available for low-density traffic and three or four lanes for high-density traffic, while maintaining the emergency lane. A number of problems...
master thesis 2000
document
Vries, J.D. (author)
Voor verkeerskundig onderzoek en verkeersbeheersing is het gewenst metingen te doen aan de verkeersafwikkeling. Bij de bestaande systemen, doorgaans inductielussen in het wegdek, bestaan de meetdata uit puntmetingen op een vaste wegdoorsnede. Met deze puntme├╝ngen is het niet goed mogehjk het gedrag van voertuigen in de tijd vast te leggen. Uit...
master thesis 1999
document
Battaglia, S. (author)
master thesis 1999
document
Winkel, E. (author)
In deze kosten-batenanalyse zijn acht verlichtingsalternatieven met elkaar vergeleken, die zijn toegepast op een zgn. kerngroep, die bestaat uit het hoofdwegennet in de randstad plus de achterlandverbindingen, en de restgroep, waarin de overige wegen van het hoofdwegennet. Er werd uitgegaan van toepassing in 2005 en een levensduur van 20 jaar....
master thesis 1999
Searched for: contributor%3A%22Zuylen%2C+H.J.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)