Searched for: contributor%3A%22d%27Angremond%2C+K.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 65)

Pages

document
Van der Hoeven, M.A. (author)
In 1997 the Jamuna Bridge was finished and came into use. As this bridge is a shore connection for one of the largest rivers in the world, extensive river training works were designed and built, mainly to avoid outflanking of the bridge by the river. It was especially the braiding character of the river with its ever-changing pattern, which made...
master thesis 2002
document
Bosma, C. (author)
In de praktijk worden na afloop van de bouw van waterbouwkundige constructies aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de hoeveelheid steenmateriaal die wordt geplaatst en de hoeveelheid die volgens het ontwerp zou moeten worden geplaatst. Gebrek aan kwantitatief inzicht in de van belang zijnde factoren leidt ertoe dat geconstateerde...
master thesis 2001
document
Van der Vliet, C. (author)
Recent investigations have shown that an increase of the packing density of armour blocks on a slope usually leads to an increased stability. This is also the case for cubes. Test on slopes with cube armour units with different values for the porosity yield an increase of stability until a certain optimum packing density. As a first conclusion...
master thesis 2001
document
Ha, V.C. (author)
This paper evaluates the behaviour and the usefulness of a 3D morphological pilot-experiment. It reports the set up and execution of a 3D wave-current physical model in more detail. Furthermore, a selection of the collected data will be compared with computational output from a 3D morphological model. The bathymetries are mainly determined by a...
master thesis 2001
document
Bloemberg, G. (author)
De maatgevende afvoer van de Rijn is bijgesteld van 15.000 m3/s naar 16.000 m3/s. Om nu de waterstanden op de Rijn gelijk te houden zijn maatregelen nodig. De voorkeur gaat uit naar aanpassing van de uiterwaarden. Aangezien blijkt dat een groot deel van het energieverlies bij het stromen over de zomerkaden plaatsvindt is het zinvol te...
master thesis 2001
document
Buitenhuis, G. (author)
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het VINEX-project Nesselande. Deze VINEX-locatie ligt aan de rand van het Groene Hart, ten noordoosten van Rotterdam. Er zullen in de komende jaren meer dan 5.000 woningen verrijzen. Een onderdeel van dit project is de uitbreiding van de bestaande Zevenhuizerplas met ongeveer 100 ha. Het diepste gedeelte van...
master thesis 2001
document
Mols, H.J.M.A. (author)
Gradients in sediment transport due to waves and currents cause coastal changes and sediment transport is an important subject in coastal engineering research. It is therefore necessary to predict the sediment transport rates in the coastal region. Various formulae are available to predict the sediment transport rates, for example the sediment...
master thesis 2001
document
Jenniskens, M.J.J. (author)
Over the years, several computational morphological models have been developed that intend to describe the morphological changes in large coastal zones. Two formulae often used to calculate the sediment transport within these models are those of Bijker (1968) and Van Rijn (1993). These formulae often predict different sediment transport rates...
master thesis 2001
document
Van den Bosch, A.F.M. (author)
Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan naar golfbrekers en de stabiliteit van de 'armour layer'. Hieruit is gebleken dat de plaatsingsdichtheid van de 'armour layer' elementen een belangrijke parameter is. De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de invloed van de plaatsingsdichtheid op de stabiliteit van kubussen...
master thesis 2001
document
Veuger, A. (author)
The area of interest in this study is the closed part of the Holland coast. This is the coastal stretch from Den Helder to Hoek van Holland. Here the coast is not interrupted by tidal inlets like at the Waddeneilanden or Zeeland.Due to erosion and accretion the coast is not always stable. Many investigations have been done on these phenomena...
master thesis 2001
document
Van Beijnen, W.F. (author)
Om inzicht te krijgen in de morfologie van het kustgebied ter hoogte van Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is het kustgebied geanalyseerd tussen raai 30.00 en 43.00. Daarbij is een strook geanalyseerd tot 1600m zeewaarts en ongeveer 300m landwaarts van de RSP-lijn (Rijks StrandPalen-lijn). Om inzicht te krijgen in de gemiddelde morfologische...
master thesis 2001
document
Booster, L. (author)
De Nederlandse kustlijn wordt sinds 1990 kunstmatig op haar plaats gehouden waardoor de druk op de kustzone sterk is toegenomen. De laatste jaren zijn diverse plannen ontwikkeld met betrekking tot de (her)inrichting van de kustzone. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van bebouwing in de kustzone, voor toeristische inrichting van zandvlakten bij...
master thesis 2001
document
Bruinsma, J. (author)
De sleephopperzuiger "Volvox Terranova" is eigendom van Van Oord ACZ en heeft een laadcapaciteit van 20.000 m3. Na het walpersen van de lading blijft een restlading over van ca. ---m3. Het doel van dit onderzoek is een voorstel tot aanpassing van de "Volvox Terranova" te presenteren om de restlading te minimaliseren, zonder de leegzuigproductie...
master thesis 2001
document
Spadon, Y.J.A. (author)
Eerdere onderzoeken naar de bodembewegingen van de diepe vooroever van de Hollandse kust hebben aangetoond, dat er zodanige zandverliezen optreden, dat er sprake is van versteiling. Versteiling is het fenomeen, waarbij het profiel zich niet gedraagt als een vormvast evenwichtsprofiel, maar zich ontwikkelt naar een steiler profiel. Dit kenmerkt...
master thesis 2000
document
Lubking, P. (author)
Voor het optimaal beladen van een sleephopperzuiger is het van belang inzicht te hebben in de processen die plaatsvinden tijdens de belading. Een van de deelprocessen is de entrainment van lucht in de beun bij het inbrengen van het zandwatermengsel. Bij het storten is er namelijk vaak sprake van een plunging jet, een vallende waterstraal. Een...
master thesis 2000
document
Bijman, W.B.G. (author)
Een belangrijk aspect bij het bepalen van de resulterende schuifspanning is de niet-lineaire interactie tussen golven en stroming. De grenslagen van de golven en de stroming beinvloeden elkaar wederzijds, waardoor de gemiddelde schuifspanning en de maximale schuifspanning voor de combinatie van golven en stroming groter zijn dan kan worden...
master thesis 2000
document
Westgeest, T.W. (author)
This study focuses on time-averaged sediment transport in oscillatory flow in the sheet flow regime. The tests, used in this study, are part ofthe experiments, carried out under the name SISTEX99 (Small-scale International Sediment Transport Experiments 1999). SISTEX99 focuses on near-bed sediment transport processes under influence of regular...
master thesis 2000
document
Jacobs, C.E.J. (author)
Coastal changes are often the result of changes in the sediment transport rates along a coast. For the prediction of coastal changes, it is therefore necessary to accurately compute the transport rates. For the computation of longshore transport rates, a number of models is available, for example the TRANSPOR model by Van Rijn [1993]. In most of...
master thesis 2000
document
Velzeboer, A.N.B.M. (author)
Door de eeuwen heen heeft Nederland een grote verbondenheid met het omringende water gehad. De ligging aan zee en de verbindingen met het achterland via de grote rivieren zijn bepalend geweest voor onze welvaart. Deze ligging heeft echter ook gezorgd voor een voortdurende strijd die geleverd moet worden om het land tegen overstromingen te...
master thesis 2000
document
Dekker, S. (author)
The main objective of this study is: investigation of the influence ofthe composition of the bed material on the composition of the suspended material at the reference level and on calculating the reference concentration, based on recent measurements. This objective was achieved by a study of literature, the investigation of data from six...
master thesis 2000
Searched for: contributor%3A%22d%27Angremond%2C+K.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 65)

Pages