Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 7 of 7)
document
Visser, R. (author)
Although shoreface nourishments are an increasingly interesting option for coastal managers to counteract coastal erosion, their design is often highly empirical. A better understanding of the way shoreface nourishments interact with the initial beach profile may help to reduce the degree of empiricism in nourishment design. Literature study has...
student report 2017
document
Visser, P. (author)
After decades of coastal erosion in the north-west area of the Island of Texel, the shore-normal `Eierlandse Dam` had been built in 1995. The dam, situated in the outer delta of the Eierlandse Gat tidal inlet, resulted in a remarkable short-term morphological development of the adjacent coast. Four years following completion of the dam, large...
master thesis 2014
document
Visser, J.L. (author)
master thesis 2014
document
Visser, R. (author)
Strandhoofden zijn lange smalle dammen die langs de kust worden aangelegd om structurele erosie te bestrijden. Door hun lengte onderbreken ze het natuurlijke transport van zand langs de kust geheel of gedeeltelijk. Voor het ontwerp van strandhoofden is met name de lengte en de onderlinge afstand van belang. Het is echter moeilijk om vooraf in te...
master thesis 2002
document
Visser, C.W. (author)
In dit rapport is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het opwekken van energie met waterkracht in de omgeving van het Julianakanaal en de Grensmaas (Zuid-Limburg). Het Julianakanaal is een scheepvaartkanaal dat water onttrekt aan de Maas benedenstrooms van Maastricht. Het huidige debiet door het Julianakanaal, ter grootte van 15 m3/s,...
master thesis 1995
document
Visser, P.G.L. (author)
In dit verslag is een ontwerp gemaakt om een havenbassin en een vaargeul te baggeren. Het gaat om een te bouwen zeehaven aan de kust van Kelantan. Kelantan is de meest noordoostelijke provincie van het schiereiland van Maleisiƫ. Er is in dit rapport vanuitgegaan dat gekozen wordt voor een "offshore" haven die 1.7 km. uit de kust ligt.
master thesis 1987
document
Visser, H. (author), De Leeuw, R. (author)
Het is bekend dat de toepassing van een dikke kop aan een golfbreker met verticale wanden invloed heeft op de golfhoogteverdeling achter de golfbreker. Dit onderzoek is verricht om een methode te vinden om deze invloed te bepalen en tevens te verklaren. Nadat dit vooronderzoek is afgerond is er begonnen met een zo economisch mogelijk ontwerp van...
master thesis 1965
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 7 of 7)