Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Grasmeijer, B.T. (author), Sies, E.M. (author)
Coastal changes occur mostly as a result of changes in sediment transport along the coast. If at cross-section A, the sediment transport is for any reason larger (or smaller) than at cross-section B, accretion (or erosion) will take place in between the two cross-sections. For prediction of coast-lines in the future, the prediction of the net...
master thesis 1995
document
Van den Bout, R. (author)
In deze studie zijn de effecten van de aanleg van de Kustlocatie op de waterbeweging en de morfologie bestudeerd. De studie is verkennend van aard omdat voor de Kustlocatie nog weinig onderzoek is verricht op het gebied van de morfologie. Om de effecten te bestuderen wordt gebruik gemaakt van het DELFT3D-systeem van het Waterloopkundig...
master thesis 1997
document
Bekooij, J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerproject is ontstaan naar aanleiding van een prijsvraag van de gemeente Zijpe. Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Zijpe en Hazepolder werd een prijsvraag uitgeschreven met als onderwerp: "kijk op de kust". Door de TU-Delft, in samenwerking met Alkyon, werd aan de prijsvraag meegedaan. Hun "kijk op de...
master thesis 1999
document
Torrini, L. (author)
This master thesis is a contribution to the Dynamics of Beaches project, which is a part of the EU funded Human Capital and Mobility program (HCM). In this study, the 3D-effects of detached segmented submerged breakwaters, in the nearshore zone, primarily on the hydrodynamic processes and only secondarily on the morphodynamics, are investigated....
master thesis 1997
document
Van Bentum, K.M. (author)
The Lagos coast has been suffering high rates of erosion since the construction of three harbour moles, i.e. the West Mole, East Mole and the Training Mole, at the tidal inlet connecting the Lagos Lagoon to the South Atlantic Ocean. To provide for a permanent erosion mitigation measure and to create residential and commercial area for circa 400...
master thesis 2012
document
Jörissen, J.G.L. (author)
Als gevolg van natuurlijke processen, zoals getijde en golven, is een kustomgeving voortdurend aan verandering onderhevig. Hierdoor is een zandige kust niet altijd stabiel en kan er op sommige plaatsen een achteruitgaande kustlijn worden aangetroffen. Indien zo'n achteruitgaande kustlijn een structureel karakter heeft, wordt dat vaak veroorzaakt...
master thesis 2001
document
Koeman, A.H. (author)
Een groot deel van de Nederlandse kust bestaat uit zand, waardoor de ligging van de kust niet vast is, maar constant in beweging is onder invloed van wind, golven en stromingen. Om de (zandige) kust goed te beheren is het nodig dat voorspeld kan worden wat er met de kust in de toekomst gaat gebeuren, door verschillende klimatologische...
master thesis 1998
document
Bos, K.J. (author)
This report is the result of a master thesis of the author, student at Delft University of Technology, faculty of Civil Engineering. The study was carried out at DELFT HYDRAULICS. In this report the effects of an offshore breakwater on the shore are investigated with the morphodynamic models DELFT2D-MOR and DELFT3D. These, respectively 2...
master thesis 1996
document
Winter, T. (author)
A literature review is undertaken to understand the causes and the effects of the first process. Using the resulting equations, the UNIBEST-TC program is verified for the process of wave transmission over and through a submerged breakwater. Due to the fact that only impermeable breakwaters can be implemented in the program, deviations occur. For...
master thesis 1993
document
Van der Biezen, S.C. (author)
In the scope of NOURTEC, an EEC project, efforts are made to simulate the behaviour of executed foreshore supplies with the aid of mathematical computer models. One of the models used are line models. On behalf of the DUT two studies contribute to NOURTEC line modelling. One concentrates on the longshore transport, and the present study focuses...
master thesis 1995
document
Tönis, I. (author)
Het Haringvliet is een zeegat dat deel uitmaakt van het Deltagebied. Vanaf 1950 zijn er een aantal grote ingrepen gedaan in de monding van het Haringvliet, zoals de aanleg van de Maasvlakte en de Slufterdam en de bouw van de Haringvlietdam met spuisluizen. Door deze ingrepen is de hydrodynamische situatie en daarmee de morfologie ingrijpend...
master thesis 2000
document
Van der Kraan, M. (author)
Deze afstudeeropdracht betreft het onderzoek naar het mogelijke versteilen van de Hollandse kust. Het versteilen van de kust is het verdiepingsverschijnsel waarbij de dieptelijnen kustwaarts verschuiven. Deze verschuivingen van de dieptelijnen gaan gepaard met zandverlies op dieper water waardoor het kustprofielletterlijk steiler wordt. Dit...
master thesis 1999
document
Barends, L.E.M. (author)
Kustmorfologische berekeningen van de kust van Abruzzo (Italie) ter ondersteuning van kustbeleid voor deze regio
master thesis 2002
document
Dekker, R. (author)
This master's thesis is written using data from experiments performed in the framework of the Human Capital and Mobility program of the European Union. Six universities work together to solve some of the unknown aspects related to the use of submerged breakwaters along sandy coasts. In this study data from 2DV tests carried out in Delft and...
master thesis 1996
document
Van Broekhoven, A.C. (author)
In dit onderzoek wordt een gedeelte van de Hollandse kust beschouwd, namelijk het kustvak nabij Egmond aan Zee. In dit kustvak doet zich een vreemd verschijnsel voor; wanneer de mate van kustvooruitgang en kustachteruitgang langs de kust wordt uitgezet blijkt een golfachtig patroon op te treden met een kenmerkende golflengte van 2 km. Verder...
master thesis 1997
document
Luning, P. (author)
Kennis van het gedrag van de Nederlandse kust is noodzakelijk voor een verantwoord kustbeleid op de lange en korte termijn. Tot nu toe wordt er bij het beheer van de kust gebruik gemaakt van modellen die de afslag voorspellen als gevolg van extreme condities. Wat er met het kustgebied gebeurt als gevolg van de gemiddelde condities kan nog niet...
master thesis 1999
document
Stuurman, R. (author)
De Nederlandse kust is verre van uniform. Zo is een opvallend verschijnsel langs de kust het ontbreken van brandingsruggen voor de Delflandse kust, ter hoogte en ten zuiden van Scheveningen. Deze brandingsruggen worden normaliter gevormd onder brekende golven ter plaatse van de brekerlijn. Dit komt mede omdat onder de bijna brekende en net...
master thesis 1996
document
Van Walsem, T.D.B. (author)
The deep foreshore is the part of the cross-shore profile that is between 8 m and 20 m deep. Indications exist that this area might be deepening. In this report the long term morphological consequences of this possible trend on the sandy coast of Holland (the stretch between Hook of Holland and Den Helder, excluding artificial defences) are...
master thesis 2011
document
Veuger, A. (author)
The area of interest in this study is the closed part of the Holland coast. This is the coastal stretch from Den Helder to Hoek van Holland. Here the coast is not interrupted by tidal inlets like at the Waddeneilanden or Zeeland.Due to erosion and accretion the coast is not always stable. Many investigations have been done on these phenomena...
master thesis 2001
document
Halbertsma, B. (author)
Als men de Nederlandse geschiedenis bekijkt dan is er een steeds terugkerend element te ontdekken: de strijd tegen de zee. Er is in het verleden veelland veroverd op het water, maar er moet constant voor gezorgd worden dat het gewonnen land behouden blijft. Als er niet actief zou worden ingegrepen dan zou binnen afzienbare tijd de kustlijn sterk...
master thesis 1997
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 23)

Pages