Searched for: subject:"architectuur"
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Brouwer, Lennart (author)
In de huidige maatschappij worden producten na hun levensduur als afval gezien. Er wordt met een zodanig hoge snelheid een grote hoeveelheid afval geproduceerd dat dit niet op een natuurlijke manier verwerkt kan worden. Dit resulteert in mogelijke schade voor het milieu en de gezondheid van mensen. Deze situatie vraagt om een nieuwe benadering...
master thesis 2018
document
Beukeboom, F. (author)
De wereld ontwikkelt zich in een steeds grotere afvalberg door vooruitstrevende economie en innovaties op nieuwe producten. Deze afvalberg zal uiteindelijk moeten worden hergebruikt om het materiaal te kunnen herintegreren in de maatschappij. Deze onderzoekspaper gaat over de wijze van hergebruik in de Architectuur. Er zijn verschillende plannen...
master thesis 2017
document
Verkerk, N.M. (author)
Shape grammars are systems of transformational rules that describe the design of a shape. Most studies towards the application of shape grammar are analytical in describing a specific building style. The main part of this research will describe a comparison of the rule systems and rule structures of four different grammars: the Prairie house,...
master thesis 2014
document
Geul, M.L. (author)
Bij mijn afstuderen binnen Explore Lab heb ik onderzoek gedaan naar de herbestemming van gevangenissen en specifiek de Koepelgevangenis van Breda. Dit heb ik uitgewerkt in een ontwerp waarbij het voormalige gevangenisterrein wordt getransformeerd tot omsloten tuin en rustplek in de stad. In het cellengebouw wordt plek gemaakt voor studieruimten,...
master thesis 2014
document
Hassan, Y. (author)
Op welke wijze heeft de CAD techniek zich door de jaren heen ontwikkeld en wat is zijn weerslag op het architectonisch product? Met deze vraag word er geprobeerd om meer duidelijkheid te krijgen over de invloed van CAD technieken in de architectuur. De ontwikkeling van CAD begint in 1963 en is vandaag de dag nog in volle gang. Er word daarbij...
master thesis 2014
document
Vermeulen, E.A.F. (author)
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen voor de richting Architectural Engineering (aE) en Building Technology (BT) van de faculteit bouwkunde aan de TU Delft. Bij aE kiest elke student zijn eigen afstudeeronderwerp. Eline Vermeulen is geïnteresseerd in de belevingswereld van dementerenden en hoe hiervoor een bijpassend ontwerp kan worden...
master thesis 2014
document
Van der Zee, F. (author)
Het gepresenteerde werk is de uitkomst van een duaal-afstudeerproject, waarmee zowel een Master Architectuur als Stedenbouw is behaald. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de studio ‘vernieuwing van de stadsvernieuwing’, waarin onderzocht werd hoe wijkgerichte en stedelijke voorzieningen ingezet kunnen worden als instrument voor stedelijke...
master thesis 2013
document
Janmohamed, A.G.H. (author)
De scriptie is op drie manieren ingedeeld. In de inleiding wordt de opzet van de scriptie beschreven, de algemene achtergrondinformatie en het kader van het onderzoek. De volgende hoofdstukken gaan over de projecten. In deze hoofdstukken zal worden ingegaan op de projecten en de betrekking met de gemeenschappelijke ruimte. In een apart hoofdstuk...
master thesis 2013
document
Guis, R.S. (author)
HUIS EN LAND gaat over architectuur en wonen op het platteland van West Europa, om precies te zijn Zeeland. Door een andere kijk op de krimp problematiek, is het mogelijke een nieuw aanbod te creëren voor een dubbele vraag. Hierbij treedt de boer zelf op als ontwikkelaar. Het onderzoek HET BOERENBOUWEN richt zich op de ruimtelijke kwaliteiten...
master thesis 2013
document
Mestemaker, T.W.J. (author)
master thesis 2012
document
Nielen, D.E.P. (author)
Although dikes are very important they can provide more than only water safety. We have a future with possible sea level rise and dikes will need to become higher. The land protected by the dike will lose contact with the water. It is time to rethink the dike as a solitude element and create new possibilities to provide new space in dense urban...
master thesis 2012
document
Koopmans, U.R. (author), Keizer, W.J. (author)
De titel ‘Op zoek naar een nieuw ruraal ideaal’ staat voor een strategie met als doel een zelfstandige en duurzame dorpsgemeenschap te scheppen bestaande uit oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers. De strategie is toegespitst op het aansporen en betrekken van de lokale bevolking en omvat drie elementen; een reizende kermis als initiator, een...
master thesis 2012
document
Van Broekhuijsen, H.L. (author)
Onderzoek Waardestelling Masterplan Architectonisch ontwerp Bouwtechnische uitwerking
master thesis 2012
document
Bochanen, F.A. (author)
Na de inpoldering van het Haarlemmermeer halverwege de 19e eeuw was de polder een groot productielandschap. Hier is weinig van overgebleven. Een groot deel van de polder is volgebouwd en het landbouwgebied dat er nog is staat onder druk, niet op de laatste plaats vanwege het zilte water dat omhoog komt en problematisch is voor de landbouw. Met...
master thesis 2012
document
Leeuwis, A.J. (author)
De interesse in Building Information Modeling (BIM) neemt steeds verder toe in de bouwbranche in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek belicht verschillende aspecten van deze opkomende methode en op internet, in vakliteratuur en in de publieke opinie worden verschillende meningen geuit over de toepassing van BIM. Voor- en nadelen worden...
master thesis 2012
document
Grim, R.J.G. (author)
Dwelling project on the Tacheles-site in Berlin-Mitte.
master thesis 2011
document
Van Rijsbergen, J. (author)
Afstudeerpresentatie en poster van een woonensemble in Berlijn, locatie Tacheles. Woningen zijn georiënteerd rondom filmhoven. Iedere woning heeft uitzicht op geprojecteerde films. Woningen zijn dusdanig opgebouwd dat de afzonderlijke ruimte als een continue ruimte aan elkaar zijn geschakeld en polyvalente flexibiliteit ontstaat.
master thesis 2010
document
Kroon, L.K. (author)
Gedurende de Wederopbouwperiode, na de Tweede Wereldoorlog, werden veel nieuwe woonwijken gebouwd in Nederland. De oorlog had tot een toenemend verlangen naar religie geleidt. In nieuwe wijken was dan ook vraag naar nieuwe kerkgebouwen. De Nederlandse architect Ir. J.B. baron van Asbeck heeft een belangrijke bijdrage aan deze kerkbouw geleverd....
master thesis 2010
document
Bosch, A. (author)
In dit ontwerpboek zal chronologisch het proces weergegeven worden van het ontwerpproject van bsc 6 Real estate & Housing van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Het boek laat een transformatie zien van een bedrijfshal waar nu een vuilverwerkingsbedrijf zit naar een strak, modern en innovatief pand dat een innovatiecentrum en hogeschool...
bachelor thesis 2010
document
Surentu, S.J. (author)
Architectuur op het vlak van zorg: hoe bouw je gericht voor iemand met een verstandelijke beperking uitgaande van overgang van normalisatieparadigma naar burgerschapsparadigma.
master thesis 2010
Searched for: subject:"architectuur"
(1 - 20 of 28)

Pages