Searched for: subject:"river%5C+morphology"
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Van der Zwet, J. (author)
There are plans for the construction of a multi-purpose dam in the White Volta River near Pwalugu in northern Ghana. The reservoir that will be formed should be beneficial for hydropower generation, irrigation and fishery. Up to now there has been no research into the morphological consequences of the creation of this reservoir. In this study...
master thesis 2012
document
Den Bieman, J. (author), Van den Koppel, M. (author), Van Velzen, G. (author), Verbruggen, W. (author)
One of the branches of the Paraná delta is the Paraná de las Palmas River. This branch doesn’t have the biggest discharge but has the most navigation. The situation in the Paraná de las Palmas isn’t without problems though; the river banks show erosion over the whole length of the branch. This erosion has been investigated by the following...
student report 2010
document
Troost, S.T. (author)
In 2000 the Dutch government chose a new point of view for the Dutch rivers: “Room for the River”. This viewpoint is the basis for a new approach of high water protection in the Netherlands. Instead of strengthening and raising the dikes, solutions must be based on space and spatial quality. One of the suggested measures is the addition of...
master thesis 2010
document
Spaargaren, G.R. (author)
Sinds begin jaren negentig wordt gewerkt aan plannen voor het Grensmaasgebied. Het Grensmaasgebied wordt gevormd door een gedeelte van de rivier de Maas, namelijk vanaf Maastricht tot aan Maaseik. Een van de maatregelen die voortkomt uit de Grensmaasplannen is rivierverruiming. Bij deze verruimingswerken komen grote hoeveelheden delfstoffen vrij...
master thesis 2002
document
Vermeij, M. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er voortdurend strijd tegen het water gevoerd. Bedijkingen moesten de bedreiging van overstromingen beheersbaar maken met als gevolg dat sedimentatie en dus ophoging van het land nu plaats vindt in het winterbed van de rivieren. De rivieren komen hierdoor...
master thesis 2001
document
Asmerom, K.J.H.K. (author)
Ter vergroting van de afvoercapaciteit zullen er in de toekomst door aanleg van nevengeulen langs het rivierengebied nieuwe splitsingspunten ontstaan. Het is daarom belangrijk voldoende voorspellende kennis te hebben van het morfologisch gedrag van deze splitsingspunten. In deze studie staat het l-dimensionale gedrag van de lokale bodemligging t...
master thesis 2001
document
Kuiper, W. (author)
The morphologic behaviour of the coastal zone is a dynamic process. The increased attention for the impacts of climate change on coastal stability has put the long-term morphodynamic behaviour of the coastal zone on the international research agenda. Scientists have studied the shallow waters, the surf zone, and the deep waters, the shelf, for...
master thesis 2000
document
Siegfried, A. (author)
Veldonderzoek naar het effect van baggermaatregelen (zowel baggeren als storten) in de Waal op de morfologie van de rivier.
master thesis 2000
document
Bos, M. (author)
In dit afstudeerproject wordt met behulp van een fysisch model onderzoek gedaan naar de uitwisselingsprocessen die bij hoogwater optreden tussen uiterwaard en hoofdgeul van een rivier. Dit afstudeerproject geeft daarmee een vervolg aan het door Van Prooijen [19] opgezette onderzoek naar grootschalige horizontale wervels in ondiepe...
master thesis 2000
document
Bos, R.M. (author), Havinga, F.J. (author)
Bij overstroomde kribben in een rivier met uiterwaard zijn grootschalige horizontale wervels te verwachten. Het tijdsgemiddelde langssnelheidsprofiel in dwarsrichting is bepalend voor het ontstaan van grootschalige wervels. In het kribvak vindt een grote richtingsvariatie in ruimte en tijd plaats. Deze variatie zorgt voor een grote uitwisseling...
master thesis 2000
document
Franca, M. (author)
The importance of the Rhine and its branches is unquestionable. It has an important role as an attraction point to human activities and as a navigation channel from the North Sea into Europe. The present report is one of the numerous studies made for the Rhine branches, in this case the River Waal. The main "tool" used during this work is SOBEK,...
master thesis 1998
document
Balsters, A. (author)
Naar aanleiding van de hoogwatergolf op de Maas in 1993 werd door de Minister van Verkeer en Waterstaat de Commissie Boertien 11 ingesteld, met als opdracht te adviseren op welke wijze de hoogwateroverlast in het Maasdal in de toekomst beperkt kan worden. Het advies luidde in hoofdzaak een verbreding van de Grensmaas en een verdieping van de...
master thesis 1998
document
Siers, J. (author)
In een rivierbocht treedt een zogenaamde spiraalstroming op, waardoor het typische dwarsprofiel van een rivierbocht ontstaat: diep in de buitenbocht en ondiep in de binnenbocht. Hierdoor is slechts over een kleine breedte voldoende vaardiepte aanwezig en vormen bochten in de Waal een knelpunt in de rivier voor de scheepvaart. In het Waalproject...
master thesis 1997
document
Jongbloed, J.W. (author)
The flow in a river bend has a large influence on the cross-sectional profile of the bend. Due to the curvature of the bend a secondary flow, which is perpendicular to the main flow, occurs. The secondary flow is directed outwards in the upper part of the cross-section and inwards in the lower part of the cross-section. It causes by means of the...
master thesis 1996
document
Hoeboer, R.M. (author)
The objective of the study is the characterization of the non-uniform geometry of a mountain river and the development of a method that identifies this geometry. Identification of the geometry enables simplification of a certain river section in modelling, which can be applied in a wide range of applications, for example the prediction of water...
master thesis 1996
document
Eerkens, J.W. (author)
In one-dimensional river modelling it is common to schematise the cross-section into a rectangular cross-section with a constant width. If a quasi-steady flow is assumed, the equilibrium longitudinal profile is known and unique: the bottom slope is constant and equals the water surface slope. However, numerical calculations at DELFT HYDRAULICS...
master thesis 1996
document
Van Liebergen, J.C.G. (author)
This study contains two topics which are important for the use of a one-dimensional computer model, calculating morphological changes in time. Firstly, for a good prediction of the morphological changes by the model a good reproduction of the water movement and the sediment movement is necessary. One of the conditions for a good reproduction of...
master thesis 1995
document
Roosjen, R. (author), Zwanenburg, C. (author)
One of the unsolved problems in the water resource engineering is the morphological behaviour of bifurcations in rivers. Bifurcations can be found in deltas, in estuaries and in braided rivers. When modelling river reaches which contain a bifurcation, a nodal point relation is needed. The problem is to determine this nodal point relation. The...
master thesis 1995
document
Sloff, C.J. (author)
The rivers on the slopes of the Kelud volcano in Indonesia are marked by steep slopes and fine sediment. Therefore often supercritical flow and large sediment transports occur. In this exploratory study a mathematical model has been developed for this type of rivers. The properties of this model are examined with an analysis of the...
master thesis 1990
document
Hendrickx, P.H.A. (author)
In many rivers sediment is mined at same distance from the river mouth. Examples are the Brantas river at Java, Indonesia and the Mekong river, Thailand. This study contains the research of sediment mining in general. The sediment mining has its consequences on the river morphology: The bedlevel and the waterlevel decrease downstream as weIl as...
master thesis 1988
Searched for: subject:"river%5C+morphology"
(1 - 20 of 23)

Pages