Collection: education
(18,281 - 18,300 of 20,827)

Pages

document
De Vries, M.P. (author)
master thesis 2002
document
Jacobs, P.H.M. (author)
master thesis 2002
document
Hissink Muller, M.W. (author)
master thesis 2002
document
Schram, J.M. (author)
master thesis 2002
document
Vrolijk, J.W. (author)
Floods are a continuous threat to a large part of the Socialist Republic of Vietnam. The country has suffered from several flood disasters in the past. A great part of the total length of dykes in Vietnam is located in the north of the country, in the densely populated Red River Delta. Flood protection works in the Red River Delta provide safety...
master thesis 2002
document
Belt, R.J. (author)
There is ample evidence in literature that the insertion of flow obstacles in the coolant flow of a boiler postpones the f i lm dryout emergence on the heated surfaces. Specifically, the deposition of droplets forced by the obstacle is beheved to increase and is studied in this research. The two objectives of the present research are (i) to...
master thesis 2002
document
Bisschop, C. (author)
master thesis 2002
document
Bretveld, M. (author)
Weesperkarspel produceert jaarlijks zo’n 28 miljoen m3 drinkwater. Een van de zuiveringstappen is de ozonisatie waar het water door bellenkolommen met ozonhoudend gas stroomt. Sinds januari 2001 eist de Waterleidingwet dat een persoon een maximaal risico van 10-4 per jaar mag lopen op een infectie via drinkwater. Uit deze eis zijn maximale...
master thesis 2002
document
Bos, J.A. (author)
master thesis 2002
document
Ruyters, J. (author)
Een studie naar en een ontwerp voor een bedrijventerrein en een patiokantoor in de landschappelijke omgeving van Heerlen (NL) en Aachen (D).
master thesis 2002
document
Visser, M. (author)
Het bewijs leveren dat binnen het stedelijk gebied van Nijmegen voldoende ruimte aanwezig is voor de woningvraag van de stad, teneinde een alternatief te bieden voor de Vinex-opgave die in de Waalsprong gerealiseerd wordt. Door middel van stedebouwkundig onderzoek is gekozen het antwoord te zoeken in inbreidingslocaties in de naoorlogse wijk...
master thesis 2002
document
Van der Galiën, P. (author)
master thesis 2002
document
Tourabi, K. (author)
In this transportation study attention is paid to the most normative issues that influence the traffic circulation in a fast growing Metropolitan. Impacts of new infrastructure are being analyzed with the help of existing mathematical models in order to describe a new or adapted policy with regard to urban and transportation planning. This is...
master thesis 2002
document
Hennekam, J.J.C. (author)
De samenleving waarin wij leven kan worden beschouwd als een complex sociaal-economisch systeem, waarvan infrastructuur deel uitmaakt. De sociaal-economische ontwikkeling –welke wordt beïnvloed door tal van relaties tussen inwoners, woningen, bedrijven en infrastructuur bepaalt in grote mate de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Aangezien...
master thesis 2002
document
Hennekam, J.J.C. (author)
master thesis 2002
document
Borsboom, S. (author)
master thesis 2002
document
Van Leengoed, V.H. (author)
Na het hoge water in de Maas in 1993 en 1995 is projectorganisatie De Maaswerken opgericht. Deze heeft onder meer als doel gesteld om de bewoonde gebieden langs de onbedijkte Maas te beschermen tegen hoogwater tot een niveau dat gemiddeld 1/250 keer per jaar optreedt. Een van de geplande maatregelen om dit doel te bereiken is de aanleg van...
master thesis 2002
document
Rossewij, P. (author)
master thesis 2002
document
Duinmeijer, S.P.A. (author)
Nowadays flooding because of a dike breach can be simulated with high accuracy by use of computer models. Delft FLS, which stands for DELFT Flooding System, developed by WL - Delft Hydraulics, is such a model. The hydrodynamic processes occurring during a flooding are complex, for example moving hydraulic jumps and propagating bores. The...
master thesis 2002
document
Lebouille, R. (author)
In Nederland is de verantwoordelijkheid voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer door de rijksoverheid overgedragen aan 35 nieuwe decentrale OV-autoriteiten (provincies, kaderwetgebieden en enkele gemeenten). Bovendien zijn deze OV-autoriteiten door de komst van de Wet Personenvervoer 2000 verplicht het openbaar vervoer in de vorm van...
master thesis 2002
Collection: education
(18,281 - 18,300 of 20,827)

Pages