Analyse brandingsstroommetingen nabij Joossesweg (Westkapelle)

More Info
expand_more

Abstract

In de periode maart tot april 1985 heeft de Adviesdienst Vlissingen enige brandingsstroommetingen uitgevoerd voor de kust van Walcheren ter hoogte van Joossesweg (nabij Westkapelle). Het doel van het meetonderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de veranderingen die optreden op een gesuppleerd strand ten gevolge van stroom en golven. Met behulp van een rekenmodel dienen de veranderingen kwantitatief te worden voorspeld. De belangrijkste elementen van dit rekenmodel zijn een golfdoordringingsmodel waarmee de veranderingen in golfhoogten en golfrichtingen naar de kust toe worden bepaald, een langsstroommodel waarmee de langsstroom t.g.v. radiation-stress en het getij berekend wordt en een zandtransport model. In dit rapport wordt verslag gedaan van de wijze waarop de meetgegevens zijn verwerkt en worden de resultaten van de analyse gepresenteerd.

Files