Gebiedscoördinator windparken

Doen, maar geen panacee. Duurzaam rukt op tot aan de voortuin

More Info
expand_more

Abstract

In het Kamerdebat over het Energieakkoord van 13 januari jl. diende D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven een motie in om bij windenergieprojecten voortaan een externe gebiedscoördinator aan te stellen. Die gaat zich bezighouden met het werven van draagvlak in de omgeving, mogelijkheden tot participatie onderzoeken en eventueel bemiddelen bij ‘nadeelcompensatie' voor omwonenden. Op zich een goed idee, maar er zitten forse beperkingen aan.

Files