Consolidatie aspecten bij het ontwerp van bergingslocaties voor verontreinigde baggerspecie

More Info
expand_more

Abstract

In de nabije toekomst zullen grote hoeveelheden vervuild baggerslib worden geborgen in grootschalige bergingen in Nederland. In de MER-studies is een nauwkeurige voorspelling van depotcapaciteit en uitstroom van porie water naar de omgeving benodigd. Naast de eigengewichtsconsolidatie spelen ook andere processen een rol bij de berging van slib in depots. In dit afstudeeronderzoek zijn de andere processen niet beschouwd, omdat ze alleen in de bovenwaterfase voorkomen of een veel kortere tijdsduur hebben dan het consolidatieproces. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: • Een één-dimensionaal consolidatiemodel is nuttig voor monitoringsprogramma's. Ondanks de vereenvoudigingen t.o.v. de werkelijkheid zijn de resultaten voor redelijk homogeen slib bruikbaar. • Het effect van de slib soort op debieten en kentallen is belangrijker dan het effect van gas op het consolidatieproces mits het gemiddeld gasgehalte laag is. Dit geldt ook voor de slibhoogte mits deze verhoogd wordt met een volumevergrotingsfactor voor gas. Dit betekent, dat voor gelaagd slib met weinig gas een verzadigd meerlagenmodel betere resultaten zal geven dan een enkellaagsmodel, waarin gas is geïmplementeerd. De belangrijkste aanbevelingen zijn: • Uit de simulaties is gebleken, dat vooral het lage spanningsgebied van de parameter relaties van belang is voor het consolidatieproces. In dit gebied zouden nog meer metingen gedaan moeten worden, om betere parameter sets te kunnen samenstellen. • Daar er een correlatie lijkt te bestaan tussen afwijkende ef-waarden en het gasprofiel, is het nuttig te onderzoeken of er een verband bestaat tussen classificatie eigenschappen (de gelaagdheid van het slib) en het gasgehalte. Tevens moet hierbij de gasproductie worden betrokken. • De invloed van een gasproductiekromme (gasmodus 4) op het consolidatieproces is een interessant onderwerp voor toekomstig onderzoek. Daarvoor is het nodig een gasproductiekromme te implementeren in het computermodel.