Veiligheid in Transparante Afweging

Bijlage-rapport Casestudies

More Info
expand_more

Abstract

Het rapport bevat een aantal casestudies van waterbouwkundige projecten in Nederland. Per casestudy wordt er vooral ingegaan op het onderzoeks- en besluitvormingsproces. Het besluit wordt geanalyseerd en beoordeeld met de kennis van nu. Is de juiste keuze gemaakt? En zijn alle doelen gehaald en/of de onderzoeksvragen beantwoord? De volgende projecten zijn beschouwd: - Balgstuw Ramspol - Maaswerken - Verkeersveiligheidsanalyse concept-NVVP - Externe Veiligheid en Ketenstudies VROM - HST OOST