Geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, 1:150.000

Blad Hollandse kust

More Info
expand_more

Abstract

Voorliggende nota vormt de toelichting op de als bijlage bijgevoegde geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, schaal 1:150.000, blad Hollandse kust. Deze kaart is vervaardigd in het kader van het projekt Kustgenese, maar ook hierbuiten zijn de toepassingsmogelijkheden legio. De kaart verschaft informatie over de morfologie van de betrokken zeebodem. Hiertoe worden 18 beschrijvende legendaeenheden onderscheiden. De kaart is gebaseerd op de meest recente vaklodingen van Rijkswaterstaat, lodingen uitgevoerd door de Dienst der Hydrografie, alsmede een groot aantal dwarsprofielen.