Opwaaiing van het IJsselmeer

More Info
expand_more

Abstract

Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een staande golf met een periode van ongeveer 4 uur en 20 minuten enigszins afhankelijk van het peil. Deze periode is de zgn. eigenfrequentie van het meer. 3. Door het 'flessehalskarakter' van het Ramsdiep vindt bovengenoemde slingering op het Zwarte Meer, Zwarte water en de Vecht niet of nauwelijks plaats. Daar is sprake van een geleidelijk oplopen tot een evenwichtsstand. 4. De maximum optredende waterstanden langs de oevers van bovengenoemde wateren zijn vrijwel konstant, dus er vindt geen demping of opslingering van de golf plaats. 5. Zelfs zeer extreme afvoeren van de Vecht en/of de IJssel hebben een te verwaarlozen invloed op de waterbeweging van het IJsselmeer, plaatselijk bij de litmonding is er wel invloed merkbaar.

Files