Rapport Deltacommissie. Deel 6. Bijdragen 5

Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen - Bijdragen 6: Sociaal-economische aspecten van het Deltaplan

More Info
expand_more

Abstract

UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, WELKE WATERSTAATSTECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN TE WORDEN GETROFFEN MET BETREKKING TOT DE DOOR DE STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953 GETEISTERDE GEBIEDEN (DELTACOMMISSIE), INGESTELD BIJ BESCHTKKING VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT VAN 18 FEBRUARI 1953