Staat en toekomst van de Delta

Achtergronddocument Thema Veiligheid

More Info
expand_more

Abstract

De overheersende nadruk op het waterperspectief bij het schetsen van oplossingen voor de klimaatproblematiek, belemmert het zicht op de volledige oplossingsruimte voor duurzame adaptatie opties. Om dat inzichtelijk te maken geven wij een aantal aanvullende opties vanuit een mens-perspectief (hoofdstuk2 waterveiligheid in relatie tot gebiedsontwikkeling), vanuit een water-perspectief dat uitgroeit naar een sediment-perspectief (hoofstuk 3 over superbrede dijken) en tot slot volledig vanuit een sediment-perspectief (hoofdstuk 4 over de achtergronden en mogelijkheden van het ophogen van de bodem).