De bijdrage van de ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum

More Info
expand_more

Abstract

In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de bijdrage van de ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum. Deze bijdrage is inzichtelijk gemaakt door middel van een ruimtelijk relatiemodel en bijpassende aanbevelingen. Deze kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen en bij het toetsen van deze eisen gedurende het ontwerpproces. Doordat er is nagegaan wat deze bijdrage inhoudt wordt de samenwerking tussen klinische en fundamentele onderzoekers effectiever. Hiermee kunnen in de toekomst meer personen de ziekte kanker overleven.