Dichte bekleding op filter, wateraccumulatie onder bekleding bij een storm.

More Info
expand_more

Abstract

Een eenvoudig model is opgesteld om de waterstroming in een filterlaag onder een dichte bekleding tijdens golfaanval te beschrijven. In dit model is de mogelijkheid dat de bekleding lokaal los komt van de ondergrond tijdens golfbelasting meegenomen. Met dit model zijn berekeningen uitgevoerd, zowel met geschematiseerde golfdrukken als met gemeten golfdrukken op het talud. Doel van de berekeningen is na te gaan of tijdens een storm de bekleding, welke plaatselijk los komt van de ondergrond, weer gaat aanliggen of dat de waterstroming zodanig is dat dit niet gebeurd (de toestroming van water naar deze plek is gemiddeld groter dan de afstroming, er is dan sprake van een cumulatief effect van de waterstroming). Uit de berekeningen volgt dat dit cumulatief effect waarschijnlijk niet optreedt als de freatische lijn in de filterlaag op hetzelfde niveau of lager ligt dan de stilwaterlijn. Indien de freatische lijn in de filterlaag hoger ligt dan de stilwaterlijn kan dit verschijnsel wel optreden.

Files