Trendbreuk in het nationaal ruimtelijk beleid?

More Info
expand_more

Abstract

De nationale sturing op ruimtelijke investeringen neemt af door bezuinigingen en decentralisatie. De focus van het Rijk ligt steeds meer op het versterken van de al lopende ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Doordat ook investeringsmogelijkheden van corporaties en gemeenten verminderen, worden ruimtelijke investeringen steeds marktafhankelijker. Tegelijkertijd heeft het ruimtelijk beleid te maken met nieuwe (krimp)uitdagingen. De rijkssturing wijzigt maar blijft bescheiden. De veranderende rijksrol heeft veel positieve kanten.

Files