Innovatieve opsporingstechnieken voor kabels en leidingen

More Info
expand_more

Abstract

In Nederland liggen momenteel meer dan 1,75 miljoen strekkende kilometers kabels en leidingen in de ondergrond. De aanleg van deze kabels en leidingen heeft in het verleden niet altijd even gecoördineerd plaatsgevonden. Hierdoor laat de bereikbaarheid en vindbaarheid van de bestaande kabels en leidingen vaak te wensen over. Dit heeft tot gevolg dat, met name in stedelijke omgevingen, waar de druk op de ondergrond de laatste jaren steeds groter wordt, werken in de ondergrond steeds lastiger wordt. Daarnaast kunnen onveilige situaties ontstaan en nemen de kosten van werkzaamheden en graafschades onevenredig toe. De behoefte bestaat om zonder daadwerkelijk fysiek in de ondergrond te gaan een beeld te krijgen van de in de ondergrond aanwezige kabels en leidingen. Momenteel ontbreekt echter de juiste technologie om dit op een betrouwbare manier te doen. Het project Innovatieve Opsporingstechnieken richt zich op de ontwikkeling van een gereedschap voor de detectie van ondergrondse kabels en leidingen. Het gereedschap zal zonder te graven een beeld moeten geven van de in de ondergrond aanwezige kabels en leidingen.