Macrofauna en hydromorfologie van zoute wateren

More Info
expand_more

Abstract

In het kader van “Dosis-effect hydromorfologie”, een project van de Kaderrichtlijn Water, brengt dit rapport informatie bijeen over macrofauna in een aantal zoute watertypen: Grote zoute meren (M32), Overgangswateren (O2) en Kustwateren (K1, K2 en K3). Voor 161 soorten worden hydromorfologische randvoorwaarden gepresenteerd en aangegeven wordt welke aspecten van de levenswijze van belang zijn voor het voorkomen van deze soorten. Daarnaast gaat dit rapport voor de genoemde zoute wateren in op antropogene effecten die gerelateerd zijn aan de hydromorfologie.