Verslag eener reis naar Zweden tot het bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen vinden bij zeewerken in Noordholland

gedaan door den hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat H. Wortman en den ingenieur van den Rijkswaterstaat A.T. de Groot in juli 1911

More Info
expand_more

Abstract

Verslag van een studiereis naar Zweden om informatie in te winnen m.b.t. breuksteen en zetsteen voor oeverwerken, met name graniet en basalt. Aanleiding is dat levering van dit soort steen uit Duitsland en België moeizaam geworden is (ivm de 1e wereldoorlog).

Files