Het deltaplan en zijn verschillende facetten

More Info
expand_more

Abstract

Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de afsluitingswerken in Haringvliet, Brouwershavense Gat en Oosterschelde. De stormvloedkering in de Hollandse IJssel wordt besproken. Tenslotte gaat Dibbits in op de afluitingsmethoden met name met caissons.

Files