Veiligheidsbeoordeling bestaande bouw

Achtergrondrapport bij het desbetreffende deel van het Bouwbesluit 2004

More Info
expand_more

Abstract

Het rapport beschrijft de filosofische uitgangspunten voor de beoordeling van bestaande bouw, alsmede de verschillen en overeenkomsten met nieuwbouw. Aangegeven is dat naast het aspect veiligheid van mensenlevens ook de economische afweging een rol moet spelen bij de beoordeling van bestaande constructies. De filosofische uitgangspunten zijn ten aanzien van het veiligheidsaspect uitgewerkt tot een praktisch hanteerbare rekenmethode die goed aansluit bij de nieuwe TGB serie voor nieuwbouw.

Files