SBW Hervalidatie piping. HP5.1 Draaiboek IJkdijk full-scale piping proef

More Info
expand_more

Abstract

Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) richt zich op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijkse toetsen van de primaire waterkeringen. Doel van het SBW piping project is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. De onderzoeksresultaten zullen uiteindelijk worden gevalideerd in full-scale piping proeven op de proeflocatie van de Stichting IJkdijk. Het primaire doel van het full-scale experiment is het valideren van de op basis van schaalproeven aangepaste pipingrekenregel van Sellmeijer en het toepassingsgebied van deze rekenregeL En tweede doelstelling is het valideren van de theorie- en procesbeschrijving vanaf het begin van zandtransport tot aan doorgaande pipe en dijkdoorbraak. In deze rapportage wordt het draaiboek behandeld van de bouw en de uitvoering van het tuliscale piping experiment. Ingegaan wordt op onder andere het ontwerp, de wijze van uitvoering, dataverwerking, planning en praktische zaken. Tevens is een veiligheidsparagraaf opgenomen in het draaiboek. Het draaiboek wordt verspreid onder alle direct betrokkenen bij het full-scale experiment tijdens de bouw en de uitvoering.