De implementatie van BIM door woningcorporaties in renovatieprojecten

More Info
expand_more

Abstract

Het gebruik van BIM als middel bij innovatieve bouwprocessen moet het mogelijk maken om een stap dichterbij het oplossen van de problematiek rondom de woningvoorraad, de huidige regelgeving, de stijging van de totale kosten, het grote aandeel vermijdbare kosten en de financiële noodzaak om te streven naar meer efficiëntie in onderhoud en verbetering te komen. De grootste verandering door het gebruik van BIM zal optreden bij de informatievoorziening. Er zal namelijk meer informatie beschikbaar zijn aan het begin van het proces. Om de voordelen van BIM te kunnen behalen is een goede implementatie van BIM in de organisatie en de werkwijze essentieel. In veel gevallen verloopt de implementatie namelijk problematisch en worden de gewenste doelen niet behaald. Het doel van dit onderzoek is dan ook om woningcorporaties inzicht te geven hoe BIM geïmplementeerd dient te worden en om hierbij een hulpmiddel te bieden.