Vervanging TCP18 processor in PRX/A centrale door een microprocessor

More Info
expand_more

Abstract

Het onderwerp van mijn afstudeerwerk is te onderzoeken in hoeverre het mogelijk zou zijn, ten behoeve van ruimtebesparing, de reeds volumineuze PRX/A besturing met de TCP18 processoren, zonder enige wijziging in de bestaande software aan te brengen, door een nieuwe besturing met microprocessoren te vervangen, zodanig dat real time verwerking van de huidige software gehandhaafd blijft. In deze eerste fase is getracht om door middel van software de TCP18 processor op een nieuwe microprocessor te emuleren. Hiervoor is het de bedoeling dat een nieuwe microprocessor, onder besturing van dit software pakket, de TCP18 processor gaat nabootsen. Als nieuwe microprocessor is uit de MC680X0 serie, door beperkingen betreffende compilers, de MC68000 microprocessor gekozen. Om een uitspraak te kunnen doen of deze microprocessor, onder besturing van de ontworpen software, al dan niet in staat zou zijn de TCP 18 processor na te bootsen, werd een reeks metingen verricht. Deze metingen nadoen tot doei inzicht te geven in oe frequentie waarmee de TCP18 instructies in de huidige software voorkomen. Vervolgens is de tijd bepaald die de MC68000 microprocessor nodig zou hebben om een TCP18 instructie uit te voeren. De uit de metingen naar voren gekomen gegevens, tezamen met de al bekende executie tijden van de TCP18 instructies door de TCP18 processor zelf en met de inmiddels berekende overeenkomstige tijden voor de MC68000 microprocessor, zijn een goede hulp geweest bij het bepalen of de MC68000 in staat zou zijn, de voor de TCP18 geschreven programma's, in real time te verwerken. Uit dit onderzoek is gebleken dat wanneer de MC68000 microprocessor de plaats van de TCP18 processor zou innemen, dit qua programmaverwerking zou resulteren in een vertraging ter grootte van circa een factor 12 t.o.v. de TCP18 processor. De opbouw van het ontworpen emulatie programma, de factoren die een rol kunnen hebben gespeeld bij het tot stand komen van de aanzienlijke vertragingsfactor, alsmede mogelijkheden om deze factor eventueel te verkleinen, worden in dit verslag besproken.

Files