Het succes van DSS

Leerervaringen van ontwikkeling van Decision Support Systems in dynamische multiactor context

More Info
expand_more

Abstract

Iedereen neemt elke dag beslissingen variërend van hoe naar het werk te gaan tot wat eten met de lunch. Ondanks dat voor een deel het nemen van beslissingen ook een kwestie van geluk is, is het belangrijk om bij het nemen van goede beslissingen gebruik te maken van beschikbare en relevante informatie waar we onze keuzes op kunnen baseren. Daarbij kunnen bij complexe beslissingen Decision Support Systems van nut zijn. Er bestaat geen eenduidige definitie van wat een DSS is (Kwakkel, 2006). Terugkerende elementen in de definitie van DSS zijn computergebaseerde systemen die het nemen van beslissingen ondersteunen (Kwakkel, 2006). Er is zelfs onderzoek gedaan naar het grote aantal bestaande definities van Decision Support Systems door Sol (1985) die concludeerde dat de focus meer naar het definiëren van ontwerpomgevingen zou moeten verschuiven. In dit onderzoek wordt de volgende definitie gebruikt: Decision support systems (DSS) zijn systemen, veelal op een computer werkend, die informatie van vaak verschillende bronnen bij elkaar brengen om een gebruiker te ondersteunen in het organiseren, analyseren en evalueren van informatie om te komen tot een beter onderbouwde beslissing (Sauter, 1997).