Robuustheid van multi-level openbaar vervoer netwerken

Een methodologie om (on)robuustheid te kwantificeren vanuit een reizigersperspectief

More Info
expand_more

Abstract

Ondanks het belang van robuuste openbaar vervoer netwerken, wordt dit onderwerp door wetenschap en praktijk nog niet volledig vanuit een reizigersperspectief benaderd. Traditioneel wordt robuustheid vanuit een mono-level perspectief benaderd: voor elk netwerk op een bepaald functioneel niveau apart. Dit onderzoek analyseert het totale multi-level openbaar vervoer netwerk (de netwerken op alle functionele niveaus van alle vervoerders tezamen) wat voor reizigers beschikbaar blijft na het optreden van een verstoring. We hebben een nieuwe methodologie ontwikkeld om de meest kwetsbare links in het multi-level netwerk te identificeren. Zover ons bekend, is dit de eerste methodologie waarbij zowel de mate van blootstelling aan verstoringen als de impact van deze verstoringen systematisch geanalyseerd wordt voor openbaar vervoer netwerken. De case study van de Randstad Zuidvleugel benadrukt het belang om verstoringskansen expliciet mee te nemen in deze methodologie. Het al dan niet in beschouwing nemen van de verstoringskans, naast de verstoringsimpact, beïnvloedt namelijk in sterke mate het resultaat van de methodologie. Ook wordt in dit onderzoek de maatschappelijke waarde van robuustheid voor reizigers gemonetariseerd. Tot op heden zijn alleen de kosten van robuustheidsmaatregelen bekend. Toepassing van onze methodologie geeft daarnaast ook inzicht in de robuustheidsbaten van deze maatregelen. Hiermee ondersteunt en rationaliseert onze methodologie besluitvorming wat betreft de implementatie van robuustheidsmaatregelen.

Files