Boeren met water, waterberging in combinatie met landbouw

More Info
expand_more

Abstract

Het project Boeren met Water is een onderzoeksproject in opdracht van de provincie Noord-Holland, de Noord-Hollandse waterbeheerders en Habiforum. Het is een van de vier projecten van het onderzoeksprogramma Meervoudig Ruimtegebruik met Waterberging in Noord-Holland. Boeren met Water verkent de mogelijkheden om waterberging te combineren met agrarische bedrijfsvoering. Het is een toekomstgerichte studie die invulling geeft aan de wateropgaven die in de nota Waterbeleid voor de 21e eeuw worden geformuleerd. De studie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een studiegroep van agrarisch ondernemers uit de Zeevang en de Beemster. Samen met de betrokken waterbeheerders hebben zij bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis ten aanzien van meervoudig ruimtegebruik. Het project is uitgevoerd door het Centrum voor Landbouw en Milieu.