Erfgoed van na 1965 in rijksbezit

De overheid als rentmeester en inspirerend ambassadeur

More Info
expand_more

Abstract

Met het vertrek van rijksbouwmeester Floris Alkemade komt een einde aan een aantal van zijn zogenoemde Ambassadeursprojecten. Deze voorbeeldprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf hebben tijdens de zittingsperiode van Alkemade speciale aandacht gekregen. Ze houden verband met de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen, stad en landschap, met bijzondere aandacht voor natuur en de sociaal-maatschappelijke en culturele context. Eén project betreft de evaluatie en mogelijk actualisering van het programma Inspirerende Bouwkunst, dat twintig jaar geleden in gang is gezet door Alkemades voorganger Jo Coenen....