Authenticiteit, een geloofwaardig begrip?

More Info
expand_more

Abstract

Ruim veertig jaar geleden, in 1978, werd een nummer van het Bulletin knob gewijd aan de problematiek van de architectuurrestauratie. De bijdragen weerspiegelen de standpunten van de auteurs over restauratiefilosofie en -theorie en het is opvallend dat het begrip authenticiteit toen al centraal stond in het debat. Gekoppeld aan een ander begrip, de echtheidswaarde, passeren ‘materiële echtheid van de historische substantie’, ‘authenticiteit van vorm’, ‘afwerking’, maar ook ‘proportie’, ‘lichtval’ en zelfs al ‘een stuk authentieke sfeer’ de revue.

Over forty years ago, in 1978, an entire edition of Bulletin knob was devoted to the subject of architectural restoration. The articles reflected the authors’ views on the philosophy and theory of restoration, and it is interesting to see that even then the concept of authenticity figured prominently in the debate. Linked to the related concept of ‘authenticity value’, terms such as ‘material genuineness of the historical substance’, ‘authenticity of form’, ‘finishing’, as well as ‘proportion’, ‘use of light’ and even ‘authentic atmosphere’ passed in review.