De Stedelijke Patio/ Urban Patio

More Info
expand_more

Abstract

Mijn project sluit aan op een actuele trend waarin kansen gezien worden voor de omsloten tuin in de hedendaagse stad (=Stedelijke Patio). Het is een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden ervan in Rotterdam centrum. Letterlijk en figuurlijk is diep gegraven in de Rotterdamse bodem om betekenis te geven aan de patio. Als een kijkdoosje stelt de Stedelijke Patio het waterrijke Rotterdamse landschap tentoon. Een stukje stenige stadslaag wordt weggegraven en de ondergrond geactiveerd door middel van een gedetailleerde keuze van landschapsarchitectonische elementen, materialisatie en beplanting. Tegelijk springt de patio in op actuele beleidsplannen voor een extra (zichtbare)waterlaag en een kwalitatief groene openbare ruimte.