Ruimtelijk onderzoek in beeld

Financieringsstromen van ruimtelijk relevant onderzoek in 1990 en vergelijking met 1985

More Info
expand_more

Abstract

Inventarisatie van de uitgaven voor ruimtelijk relevant onderzoek, extern gefinancierd of intern uitgevoerd door bovenlokale overheden in Nederland: ministeries, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsorganen. Beschouwingen van het PRO.

Files