Beleidsanalyse Tolkamer

More Info
expand_more

Abstract

Een studie met belanghebbenden om de voor- en nadelen van een coupure in de waterkering in Tolkamer duidelijk en overzichtelijk te maken ten behoeve van een keuze voor een alternatief zonder coupure, met coupure of met coupure en fiets- en voetgangersbrug. De probleemstelling is dat, door de versterking van de waterkering voor Tolkamer, de relatie tussen Tolkamer en de rivier wordt verbroken, hetgeen een negatieve invloed heeft op de belevingswaarden en de rekreatieve aantrekkelijkheid en daarmee op de belangen van Tolkamer. Er dient een keuze te worden gemaakt voor een uit te voeren alternatief, op basis van een objektieve vergelijking van de verschillende alternatieven.