Risicoscan Rondweg Druten-Beneden Leeuwen (N322)

More Info
expand_more

Abstract

De afdeling Wegenbouw van de provincie Gelderland wil het risicobewustzijn in haar afdeling verankeren en verbreden. Om dit te bewerkstelligen wil de afdeling een methodiek voor risicomanagement implementeren in de bestaande werkprocessen met behulp van ondersteunende tools. Voorafgaand aan dit implementatietraject wil de afdeling voor het einde van het jaar de Provinciale Staten inzicht geven in de risico’s en vooral de kostenconsequenties daarvan bij en zestal projecten voor rondwegen in de provincie. Aan het team van TNO is gevraagd risicoscans uit te voeren voor zes projecten van de afdeling Wegenbouw op basis van de methodiek, welke TNO samen met Deltares heeft ontwikkeld binnen het Delft Cluster1 GRiP project. De methodiek richt zich op het in kaart brengen en vervolgens het beheersen van risico’s en is ontwikkeld binnen de scope van het onderzoek naar hindernissen bij en randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van risicomanagement in een gehele organisatie. Dit laatste sluit goed aan bij de weg die de afdeling Wegenbouw van de provincie Gelderland wil inslaan op het gebied van consolidatie en verbreding van risicobewustzijn in de organisatie.