Het Jan Jongeriuscomplex illuminated: De herbestemming van het Jongeriuscomplex in relatie met de omliggende herontwikkelingsgebieden met als inzet de identiteit van de Merwedekanaal als verbindend element te versterken.