De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden