Dioxine-achtige toxiciteit in baggerslib van het Zeehavenkanaal, Delfzijl: Toxiciteit Identificatie en Evaluatie (TIE) met DR-CALUX