Projectnota/MER Keersluis Ramspol (Ramspol II): Voorontwerp nota dijkversterkingen, Deel 1 : Hoofdtekst