Ontwikkeling van een statistisch model en toepassing ervan op enkele waterkwaliteitsparameters uit het Hollands Diep en Haringvliet