Zink- en aanverwante werken, benevens het hoe en de wijze waarop