Stabiliteit van Basalton 30 STS steenzetting bij golfaanval