Kruinhoogten en ruimtebeslag van de waterkering Buitenhaven Vlissingen