Niet permanente grondwaterproblemen met een z.g. vrije grondwaterspiegel