Vegetatie van Nederlandse Zeedijken, plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren