Een model voor de benadering van het jaarlijks langstransport